Contact

Translatores Sp. z o.o.

BTD Office Center

Al. Niepodległości 18, Piętro 6
02-653 Warszawa
Polska

T:  +48 881 465 822
E:  biuro@translatores.com

KRS: 0000535846
REGON: 36036197000000
Share capital: PLN 5,000
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego